انتشار اسامی کسانی که در نا آرامی های عربستان سعودی نقش داشتند

در عربستان سعودی، مقام های این کشور اسامی بیش از بیست نفر را که ظن آن می رود در نا آرامی های شرق این کشورشرکت داشتند، منتشر کرده است.

اکثر ساکنان شرق عربستان، از اقلیت شیعه این کشور هستند.

رسانه های دولتی عربستان گفته اند این افراد متهم هستند که به سوی پلیس و غیرنظامیان تیراندازی کرده و همچنین از مردم به عنون سپر انسانی در درگیری ها استفاده کرده اند.

در ماه نوامبر سال گذشته، چهار نفر در منطقه قطیف در شرق عربستان به دلیل درگیری بین پلیس و معترضان شیعه کشته شدند.

شیعیان عربستان از این شکایت دارند که در این کشور تبعیضات وسیعی علیه آنها اعمال می شود.