'سفر گردشگران خارجی به ایران در زمستان کم شده است'

ابراهیم پورفرج رئیس هیات مدیره جامعه تورگردان‌های ایران گفته تغییر سطح روابط ایران با بعضی کشورهای اروپایی سفر گردشگران خارجی را به ایران در زمستان کم کرده است.

آقای پورفرج گفته است به نظر می رسد تا پایان سال ۱۳۹۰ گردشگران زیادی به ایران نیایند.

رئیس هیات مدیره جامعه تورگردان‌های ایران افزوده است: "با وجود آن‌که تعداد سفرها در زمستان کم می‌شود،‌ ولی ما هر سال برای تعطیلات ژانویه مسافرانی را داشتیم؛‌ اما امسال تعداد سفرها خیلی کم و انگشت‌شمار شده است."

آقای پورفرج در عین حال اضافه کرده است که وضع تورهای بهار خوب است و ابراز امیدواری کرده که اتفاق بدی، باعث لغو آنها نشود.