'گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره سخنان احمدی‌‌نژاد نهایی شد'

سیدفاضل موسوی دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داده که گزارش این کمیسیون درباره صحبت‌های محمود احمدی‌‌نژاد رییس جمهور ایران مبنی بر اینکه مجلس در راس امور نیست، نهایی شده است.

آقای موسوی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت:‌ "اظهارات احمدی‌نژاد در مورد در راس امور بودن مجلس یکی از محورهای سوال کنندگان از رئیس جمهور است که بررسی آن به کمیسیون اصل ۹۰ واگذار شده است."

دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به ایلنا گفته معمولا بین یک تا دو هفته زمان برای بررسی مستندات لازم است و "طبق روال قانونی همه سوال کنندگان باید از دفاعیات طرف مقابل قانع شوند."

بر اساس ماده ۱۹۷ آئین نامه داخلی مجلس، رئیس جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سوال در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سوال پاسخ گوید مگر با عذر موجه و با تشخیص مجلس.

آقای احمدی نژاد سال گذشته در گفت و گویی با روزنامه ایران گفت که آیت الله روح الله خمینی وقتی مجلس را در رأس امور دانسته بود که نظام حکومتی در ایران پارلمانی بود، در حالیکه اکنون قوه مجریه، قوه اصلی است.