تونس برای بازگرداندن نخست وزیر قذافی از لیبی تضمین خواست

منصف مرزوقی، رئیس جمهوری تونس، گفته که برای بازگرداندن بغدادی المحمودی، نخست وزیر لیبی در زمان معمر قذافی، به لیبی شرط دارد.

شرطی که دولت تونس مطرح کرده این است که لیبی باید تضمین دهد که آقای محمودی در دادگاهی عادل محاکمه می‌شود و به او آسیبی نمی‌رسد.

لیبی می‌خواهد که آقای محمودی را به خاطر سواستفاده از قدرت در زمان نخست وزیری محاکمه کند.

بعد از سقوط آقای قذافی، بغدادی المحمودی به تونس فرار کرد و هم اکنون در آن کشور در بازداشت است.