ترکیه به خانواده‌های ۳۵ کردی که کشته غرامت می‌دهد

ترکیه به خانواده‌های ۳۵ کردی که بر اثر حمله هوایی در مرز ترکیه و عراق کشته شدند، غرامت می‌پردازد.

بلنت آرینتش، معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرده که این پول را تا چند روز آینده به خانواده‌های کشته‌شدگان می‌پردازند.

او گفته که نیروهای ترکیه از عمد این عده را نکشته‌اند.

این عده در حال قاچاق شکر و سوخت بودند که بر اثر حمله هوایی نیروهای ارتش ترکیه کشته شدند.

نقطه مرزی که آنها از آن تردد داشتند محل عبور و مرور شورشیان کرد است.