درگیری در قبرس بر سر پایگاه هوایی بریتانیا

در قبرس، عده‌ای از مردم که به حضور نظامیان بریتانیایی در این کشور معترض بودند جلوی یک پایگاه هوایی بریتانیا تجمع کردند و با پلیس قبرس درگیر شدند.

درگیری این عده از معترضان و پلیس، منجر به مجروح شدن دست کم پنج نفر شد.

معترضان که جلوی پایگاه هوایی اکروتیری، تجمع کرده بودند، به سوی پلیس سنگ و چوب پرتاب کردند و همین باعث درگیری پلیس با آنها شد.

قبرس که مدتی بخشی از یونان و مدتی جزیی از امپراتوری عثمانی بود، از سال ۱۸۷۸ میلادی به دست بریتانیا افتاد و مستعمره این کشور شد. در سال ۱۹۶۰ میلادی کشوری مستقل شد. اما دو پایگاه نظامی بریتانیا در این کشور باقی ماند.

معترضان خواهان خروج نیروهای بریتانیا از کشورشان هستند.