رای گیری در مرحله سوم انتخابات پارلمانی مصر آغاز شد

رای گیری در مرحله سوم و نهایی انتخابات پارلمانی مصر برای انتخاب نمایندگان مجلس سفلی از حوزه های انتخابیه ۹ استان باقیمانده آغاز شده و تا روز ۱۰ ژانویه و انتخاب نمایندگان دارای اکثریت مطلق، ادامه خواهد داشت.

انتخابات مجلس سفلی در روز ۲۸ نوامبر سال ۲۰۱۱ آغاز شد و با تکمیل مراحل مختلف انتخابات مجلس سفلی، انتخابات مجلس علیا بین ۲۹ ژانویه تا ۱۱ مارس برگزار می شود در حالیکه انتظار می رود احزاب اسلامگرای میانه رو بتوانند بیشترین کرسی های پارلمان را به دست آورند.

پارلمان مصر در تعیین دولت نقشی اساسی دارد اما اختیارات عمده قوه مجریه در دست رئیس جمهوری متمرکز است.

انتخابات ریاست جمهوری برای اواسط سال جاری برنامه ریزی شده است.