علی عبدالله صالح یمن را ترک کرد

علی عبدالله صالح رییس جمهور یمن پس از ایراد یک سخنرانی که در آن از مردم خواست بابت اشتباه های دوران ۳۳ ساله حکومتش او را ببخشند، این کشور را ترک کرده است.

مقام های یمن می‌گویند آقای صالح پس از ترک این کشور به عمان رفته است.

آقای صالح در سخنانش پیش از ترک کشور گفت که برای ادامه معالجاتش به آمریکا خواهد رفت اما مجددا به یمن باز‌خواهد گشت.

سخنان آقای صالح یک روز پس از آن ایراد شد که پارلمان یمن، منع کامل پیگرد قضایی او را تصویب کرد و به نزدیکانش را نیز مشمول مصونیت قضایی موقت نمود.

این در حالی است که ده ها هزار نفر از مردم یمن مجددا با حضور در خیابان ها خواستار محاکمه رییس جمهور پیشین کشورشان شدند.