محکومیت قاتلان نوجوان سیاهپوست پس از دو دهه

روز چهارشنبه، ۱۴ دی (۴ ژانویه) دیوید نوریس و گری دابسون، دو مرد سفید پوست بریتانیایی که در ارتباط با قتل استیون لارنس، نوجوان سیاهپوست در حدود دو دهه پیش مجرم شناخته شده اند بار دیگر در دادگاه حضور می یابند تا از مجازات خود آگاه شوند.

در آوریل سال ۱۹۹۳ یک دسته از نوجوانان سفید پوست ظاهرا در برخوردی نژادپرستانه در نزدیک یک ایستگاه اتوبوس، استیون لارنس را با ضربات جاقو به قتل رساندند اما بازداشت و محاکمه چند تن از آنان، از جمله دیوید نوریس و گری دابسون، به دلیل ضعف شواهد و مدارک به محکومیت قضایی آنان منجر نشد.

اخیرا کارشناسان با استفاده از دستاوردهای جدید علمی در زمینه جرم شناسی، شواهد و مدارک باقی مانده در بایگانی پلیس، از جمله لباس متهمان را بار دیگر مورد بررسی قرار دادند و توانستند شواهدی محکمه پسند از ارتباط آنان با قتل استیون لارنس به دست آورند که به صدور حکم محکومیت دیوید نوریس و گری دابسون منجر شد.

با توجه به اینکه دو محکوم این پرونده هنگام ارتکاب جرم در سنین نوجوانی بودند، انتظار می رود قاضی مجازات های سبکتری را برای آنان در نظر بگیرد.