پرورش کرم ابریشم‌هایی که تار عنکبوت می بافند

گروهی از محققان آمریکایی توانسته اند با تغییرات ژنتیکی در کرم ابریشم شامل پیوند ژن عنکبوت به این حشره، کرم ابریشم را قادر سازند مقادیر قابل ملاحظه ای ماده شبیه تار عنکبوت، اما با استحکام حتی بیشتر، تولید کند.

به گفته آنان، این دستاورد علمی می تواند تحولی عمده در زمینه های پزشکی و مهندسی محسوب شود.

تار عنکبوت در پزشکی و برخی شاخه های صنعتی کاربرد دارد اما میزان ساخت طبیعی تار توسط عنکبوت بسیار کم است و تحول جدید می تواند تولید کافی این ماده را در پی آورد.