'زن اسرائیلی مخالف جداسازی زنان از مردان به مرگ تهدید شد'

یک زن اسرائیلی که در یکی از مناطق یهودیان افراطی تندرو اسراییل حاضر نشده بود در اتوبوس جدا از مردان بنشیند، می گوید تهدید به مرگ شده است.

تانیا روزنبلیت به یک کمیته وزارتی گفت که از طریق سایت اجتماعی فیس بوک و همچنین با ایمیل تهدید شده است.

ماه پیش خانم روزنبلیت با اتوبوس از شهر اشدود به بیت المقدس سفر می کرد که در میانه راه، مسافری که یک مرد یهودی افراطی تندرو بود به او گفت که از صندلی خود بلند شود و به عقب اتوبوس برود.

اما خانم روزنبلیت، حاضر نشد صندلی خود را تغییر دهد و این ماجرا سر و صدای زیادی در اسرائیل به پا کرد.

اخیرا یهودیان افراطی تندرو در اسرائیل برای جدا سازی مردان و زنان در مکانهای عمومی تلاشهای زیادی کرده اند.