باهنر: برای ایجاد یک میلیون شغل، ۱۲۰ میلیارد دلار کم داریم

محمدرضا باهنر، نائب رییس مجلس ایران گفته است که برای رسیدن به رشد بالای شش درصد و ایجاد بیش از یک میلیون اشتغال در سال ۱۲۰ میلیارد دلار کمبود بودجه وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا نائب رئیس مجلس ایران گفت:" برای ثابت نگه داشتن نرخ بیکاری در کشور باید سالانه بیش از یک میلیون شغل ایجاد کرد که این به معنی سرمایه گذاری سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار است."

آخرین آمار رسمى که از سوى مرکز آمار ایران منتشر شده است، نشان مى دهد که میزان بیکارى جمعیت ۱۵ سال به بالا در بهار سال گذشته با رشدى ۳.۵ درصدى نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۸۸به ۱۴.۶ درصد رسیده است.

به گفته آقای باهنر "دولت به ما خرده می گیرد که چرا با ایجاد دو و نیم میلیون اشتغال در سال مخالفت می کنید، ما می گوئیم اعداد و ارقام باید قابل پذیرش باشد."

محمود احمدى نژاد، رییس جمهوری ایران در آغاز سال جاری گفته بود که امسال سال جهش هاى بزرگ اقتصادى در ایران است و در سال ۱۳۹۰، دو و نیم میلیون شغل ایجاد خواهد شد و تا دو سال دیگر معضل بیکارى برطرف خواهد شد.

بنابر آمار رسمى، ایران سه و نیم میلیون بیکار دارد اما کارشناسان تعداد بیکاران را بسیار بیشتر برآورد مى کنند.