شمار تلفات انفجارهای قندهار به ۱۲ نفر رسید

مقام های دولت افغانستان می گویند دست کم ۱۲ نفر از جمله چند کودک در یک رشته انفجار در روز سه شنبه در جنوب این کشور کشته شده اند.

دو انفجار روز سه شنبه با فاصله چند دقیقه یک تقاطع پر رفت و آمد در قندهار را لرزاند.

در این انفجارها هفت نفر از جمله سه مامور پلیس کشته شدند.

پیش از آن نیز یک بمبگذار انتحاری با موتور سیکلت به یک پاسگاه پلیس قندهار حمله و پس از رویارویی با پلیس خود را منفجر کرد و پنج نفر از جمله یک پلیس را کشت.