جنجال تازه بر سر ماهیت حکومت پینوشه در شیلی

دولت شیلی تصمیم گرفته است که در کتاب های درسی به جای استفاده از واژه "دیکتاتوری" از لغت "رژیم" برای توصیف حکومت ژنرال آگوستو پینوشه، رهبر نظامی سابق این کشور، استفاده کند.

گروه ها و احزاب چپ با گرایش چپ می گویند که این اقدام دولت برای تحریف تاریخ شیلی و عملکرد حکومت پینوشه انجام شده است اما دولت شیلی این اتهام را بی اساس می داند.

تعداد کسانی که در سرکوب های حکومت پینوشه کشته شدند بیش از سه هزار نفر برآورد می شود.

نظامیان شیلی به رهبری ژنرال پینوشه بین سال های ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ میلادی شیلی حکومت کردند.

او در دسامبر ۲۰۰۶ میلادی در اثر عارضه قلبی درگذشت.