فرمانده جدید ارتش لیبی تعیین شد

دولت انتقالی لیبی، یوسف منقوش را به عنوان رئیس جدید ستاد نیروهای مسلح این کشور معرفی کرده است.

آقای منقوش که زمانی از فرماندهان نیروهای تحت امر سرهنگ قذافی بود، ده سال پیش از مقام خود کنارگیری کرد.

وی هم زمان با اعتراض ها در لیبی به قیام مردمی در این کشور علیه حکومت قذافی پیوست و پس از آن به معاونت وزارت دفاع منصوب شد.

مقام های دولت لیبی تلاش می کنند با خلع سلاح شورشیان سابق، ارتشی جدید در این کشور تشکیل دهند.

روز سه شنبه دست کم چهار فرد مسلح در درگیری میان گروه های شبه نظامی رقیب در طرابلس، پایتخت لیبی کشته شدند.