مرگ ۳۱ زندانی در درگیری کارتل های مکزیک

مقام های مکزیکی می گویند که حداقل ۳۱ نفر در درگیری بین اعضای باندهای تبهکار رقیب در زندانی در شمال این کشور کشته شده اند.

این واقعه در زندانی واقع در شهر آلتامیرا رخ داده است.

کارتل های مواد مخدر بر سر کنترل مناطق تحت نفوذ خود در مکزیک رقابت شدیدی دارند و درگیری های آنان اغلب به زندان ها نیز کشیده می شود.

فیلیپه کالدرون، رئیس جمهوری مکزیک، طی سال های گذشته برای مقابله با کارتل های مواد مخدر و باندهای تبهکار به ارتش متوسل شده است.

آقای کالدرون کارتل های مواد مخدر را بزرگ ترین خطر علیه مکزیک توصیف کرده است.

سازمان های مدافع حقوق بشر می گویند که نیروهای امنیتی و ارتش مکزیک در حین مبارزه با کارتل ها، در مواردی مرتکب نقض حقوق بشر نیز شده اند.