نیجریه در معرض اعتصاب سراسری قرار گرفت

اتحادیه های کارگری بزرگ در نیجریه اعلام کرده اند که در اعتراض به خاتمه یافتن یارانه های سوخت توسط دولت، برای یک اعتصاب گسترده آماده می شوند.

قرار است در صورت عدم تجدید نظر در موضع دولت، این اعتصاب از روز دوشنبه آینده آغاز شود.

یارانه های سوخت که پیشتر از سوی دولت اعطا می شد دوشنبه (دوم ژانویه) خاتمه یافت و این اقدام بهای سوخت را در این کشور نفت خیر دو برابر کرده است.

نیجریه بزرگ ترین تولید کننده نفت در قاره آفریقاست اما به دلیل ضعف پالایشگاهی ناچار به وارد کردن بنزین است.