عربستان سعودی: فقط خانم ها لباس زیر زنانه می فروشند

از روز پنجشنبه (۵ ژانویه) قانونی در عربستان سعودی اجرا می شود که مردان را از فروش لباس زیر زنان منع می کند.

فعالان حقوق زنان امیدوارند این قانون به چندین دهه احساس خجالت زنانی که مجبور بوده اند در جامعه مذهبی و سنتی عربستان سعودی لباس زیرشان را از مغازه داران مرد بخرند، پایان دهد.

این قانون همچنین برای ۴۰ هزار زن که هرگز به بخش خرده فروشی عربستان دسترسی نداشته اند، فرصت اشتغال فراهم می کند.

رهبران مذهبی عربستان شدیدا مخالف فعالیت زنان در محیط بیرون از خانه هستند.

قانون مذکور بر اساس فرمانی اجرا می شود که ملک عبدالله حدود شش سال پیش صادر کرد.