رئیس جمهور آرژانتین تحت عمل جراحی قرار گرفت

کریستینا فرناندز، رئیس جمهور آرژانتین برای سرطان تیروئید در بوینس آیرس تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

رسانه های محلی از موفقیت آمیز بودن این جراحی خبر می دهند. صدها نفر برای نشان دادن حمایتشان از خانم فرناندز در محوطه بیرونی بیمارستان جمع شده بودند. انتظار میرود خانم فرناندز سه روز دیگر در بیمارستان بستری بماند و سه هفته دیگر بر سر کار خود بازگردد.

کریستینا فرناندز در ماه اکتبر با اختلاف آرای زیاد برای بار دوم به ریاست جمهوری آرژانتین برگزیده شد.