افشای اعدام های مخفیانه در مشهد

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در سایت خبری خود اسامی یکصد تن از اعدام شدگان در فاصله زمانی خرداد تا آذر ۱۳۸۹ مشهد را منتشر کرده است.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می گوید این اعدام ها به صورت مخفیانه در زندان وکیل آباد انجام گرفته و مقامات قضایی تا کنون در خصوص این اعدام ها سکوت کرده اند.

هشتاد و چهار نفر از این اعدامیان تبعه ایران، ۱۴ نفر تبعه افغانستان، یک نفر تبعه نیجریه و یک نفر هم تبعه غنا بوده اند.

گفته می شود که تمامی این افراد به دلیل قاچاق مواد مخدر اعدام شده اند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می گوید که اعدامهای مخفیانه در زندانهای بیرجند، قزل حصار، اهواز، تایباد، ارومیه و قم نیز صورت گرفته است.

دولتهای چین، ایران و ایالات متحده آمریکا به دلیل تعداد اعدامها مورد انتقاد تند گروه های حقوق بشری قرار گرفته اند.