طالبان پاکستانی پانزده نظامی ربوده شده را کشتند

طالبان پاکستانی پانزده نظامی این کشور را که حدود دو هفته پیش در حمله شبانه به یک پایگاه متعلق به واحد شبه نظامی پلیس مرزی در نزدیکی مرز با افغانستان ربوده بودند به قتل رسانده اند.

مقامات محلی یافتن اجساد این پانزده نظامی را تایید کرده و گفته اند که به نظر می رسد که آنان با شلیک گلوله از فاصله نزدیک کشته شده باشند.

سخنگوی طالبان پاکستانی ضمن برعهده گرفتن مسئولیت این اقدام، دلیل آن را انتقام گرفتن از ادامه عملیات نیزوهای امنیتی در منطقه توصیف کرده و گفته است که "این نیروها در واقع به نمایندگی از آمریکاییان جنگ می کنند."