کاهش شدید ذخیره ارزی مصر

بانک مرکزی مصر می گوید که ذخیره ارزی این کشور طی یک سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است.

مصر از سال گذشته دستخوش اعتراضات گسترده ای بوده که به اقتصاد این کشور ضرر سنگینی وارد آورده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی مصر، ذخیره ارزی قاهره در پایان دسامبر ۲۰۱۱ به حدود ۱۸ میلیارد دلار تقلیل یافته است.

این در حالیست که به گفته این نهاد، در دسامبر ۲۰۱۰ مصر در حساب ذخیره ارزی خود حداقل ۳۶ میلیارد دلار داشته است.

دولت انتقالی مصر طی ماه های گذشته به برداشت از صندوق ذخیره ارزی روی آورده است تا از این طریق اقتصاد کشور را تقویت کند و هزینه های عمومی را بپردازد.