یک کمپین بین المللی از مدارک 'شکنجه' در سوریه خبر داد

یک شبکه بین المللی مدافع حقوق بشر می گوید مدارک و مستنداتی در اختیار دارد که نشان می دهد طی ماه های گذشته، بیش از ششصد نفر از معترضان سوری زیر شکنجه نیروهای امنیتی کشته شده اند.

کمپین بین المللی "آفاز" از ناظران اتحادیه عرب که هم اکنون در سوریه هستند خواسته است از مراکز مورد نظر این کمپین بازدید کنند تا از توقف "شکنجه" بازداشتی های احتمالی اطمینان حاصل شود.

حکومت سوریه می گوید طی ده ماه گذشته در حال مبارزه با گروه های "تروریستی" مسلح بوده است که از خارج به آنها کمک می رسد.

کمپین آفاز در سال ۲۰۰۷ میلادی توسط یک فعال حقوق بشر از کانادا به نام ریکن پاتل راه اندازی شد.

حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، روز پنجشنبه گفت که ناظران اتحادیه عرب در سوریه مرتکب اشتباهاتی شده اند اما به گفته وی، ماموریت آنها بررسی اوضاع سوریه بوده است نه متوقف کردن سرکوب ها.

بسیاری از مخالفان حکومت سوریه از عملکرد این ناظران انتقاد کرده اند و می گویند که حکومت سوریه با اتخاذ تدابیری آنها را فریب می دهد.