آمریکا و اسرائیل مانور دفاع موشکی برگزار می کنند

ارتش اسرائیل اعلام کرده است که یک مانور دفاع موشکی مشترک با ارتش آمریکا برگزار می کند.

زمان و مکان دقیق این مانور هنوز اعلام نشده است.

مقام های اسرائیلی می گویند که برای این مانور از مدت ها قبل برنامه ریزی شده بود و برگزاری آن واکنشی به رخداد خاصی نیست.

این مانور در پی مانور نظامی اخیر ایران در تنگه هرمز که ۱۰ روز به طول انجامید برگزار خواهد شد.

آمریکا برنامه موشکی ایران را یک تهدید جدی علیه منافع خود در منطقه می داند و طی سال های اخیر سیستم دفاع موشکی خود را در خلیج فارس تقویت کرده است.

ایران با رد این نگرانی می گوید که توان موشکی این کشور جنبه دفاعی دارد.