دستگيری پرستار بریتانیایی به دليل مسموم کردن بيماران

پلیس بریتانیا یکی از پرستارهای بیمارستان استپینگ هیل را به اتهام نگهداری بدون مجوز اسناد پزشکی و مسموم کردن بیماران دستگیر کرده است.

این اقدام در پی مرگ چهارمین بیمار این بیمارستان، بیل دیکسون ۸۲ ساله در شب سال نو میلادی انجام شد. متهم یک مرد ۴۶ ساله است.

سخنگوی پلیس می گوید: "در حال حاضر، فرد دستگیر شده در حال بازجویی است."

او یکی از ۶۵۰ نفری است که از آغاز بازجویی های با پلیس صحبت کرده است.

پلیس می گوید تحقیقات نشان می دهد که تا کنون ۲۰ بیمار مسموم شده اند.