نیروی دریایی سپاه پاسداران هم رزمایش برگزار می کند

علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، گفته است که این نیرو در بهمن ماه دهمین رزمایش از رشته رزمایش های پیامبر اعظم را با "تفاوت های محسوس با رزمایش های گذشته" در خلیج فارس و تنگه هرمز برگزار می کند.

وی گفته است که جمهوری اسلامی بر این منطقه تسلط کامل دارد و تمامی تحرکات در این منطقه را کنترل می کند.

اخیرا نیروی دریایی ارتش نیز مانوری را در منطقه شرق تنگه هرمز اجرا کرد و برخی مقامات حکومتی در زمینه احتمال بستن تنگه هرمز توسط نیروهای جمهوری اسلامی اظهاراتی کردند که تاکید قدرت های غربی بر تعهد به حفاظت از آزادی رفت و آمد در این آبراه را در پی آورد.