پژوهشگران: ضعف حافظه در سنین پائین تر شروع می‌شود

تحقیقات جدید نشان می دهد که روند کاهش فعالیت های مغزی از جمله از دست دادن حافظه از سنین چهل سالگی و به مراتب زودتر از آنچه که قبلا تصور می شد آغاز می شود.

در این تحقیقات که ده سال به طول انجامیده و نتیجه آن اخیرا در نشریه پزشکی بریتانیا منتشر شده است بیش از هفت هزار کارمند دولت بریتانیا در سنین چهل و پنج و هفتاد سالگی شرکت داشتند.

نتیجه به دست آمده نشان می دهد که در حافظه، قدرت استدلال و مهارت درک مطلب افراد بین سنین چهل و پنج و چهل و نه سالگی کاهشی مشخص و حدود 3 درصد بروز می کند در حالیکه تا پیش از این، توجه پژوهشگران عارضه از دست دادن حافظه عمدتا معطوف افراد شصت سال به بالا بود.