معترضان یمنی خواستار آزادی زندانیان شدند

ده ها هزار یمنی بار دیگر در خیابان های این کشور دست به راهپیمایی های اعتراض آمیز زده اند تا علی عبدالله صالح، رییس جمهوری، را وادار کنند که به وعده خود در مورد استعفا عمل کند.

آقای صالح بیش از یک ماه پیش توافقنامه ای را امضا کرد که براساس آن، تا زمان برگزاری انتخابات در ماه فوریه اختیارات ریاست جمهوری بدون عنوان آن به معاون رئیس جمهوری واگذار می شود.

شعار راهپیمایی های پس از نماز جمعه امروز تقاضا از مقام های یمنی برای آزادی کلیه زندانیانی بود که در ارتباط با اعتراض های ضد دولتی دستگیر شده اند.

علی عبدالله صالح از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۰ رئیس جمهوری یمن شمالی و از سال ۱۹۹۰ تا کنون رئیس جمهوری یمن (پس از اتحاد یمن شمالی و یمن جنوبی) بوده است.

گفته شده است که وی در انتخابات ماه فوریه شرکت نخواهد کرد.