'هشدار به علی عبدالله صالح' درباره عفو جنایتکاران جنگی

ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به دولت یمن هشدار داد "کسانی که مرتکب جنایت جنگی شده اند نباید هیچ بخششی شامل حالشان شود".

این سخنان خانم پیلای در حالی مطرح می شود که مجلس یمن خود را برای تصویب قانونی درباره عفو آماده می کند.

خانم پیلای می گوید که عفو نباید مانع از بازجویی و دادستانی از کسانی شود که مرتکب جنایات بین المللی شده اند.

روز گذشته، هزاران معترض یمنی به خیابان ها آمدند و از علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری این کشور خواستند که به وعده خود برای کناره گیری از قدرت در ماه آینده، وفادار بماند.

آقای صالح با لغو کردن برنامه سفر خود به آمریکا، یک بار دیگر عمل به وعده خود مبنی بر کناره گیری از قدرت را زیر سوال برده است.