'تخلف دولت' در ارائه لایحه بودجه به مجلس ایران

علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری در مجلس گفته که دولت هنوز لایحه بودجه را به مجلس نداده که این تخلف دولت است.

آقای یوسف نژاد به خبرگزاری مهر گفت که تحویل دیر هنگام لایحه بودجه به مجلس و عجله در بررسی آن به صلاح کشور نیست.

دولت باید طبق قانون ۱۵ آذر ماه لایحه بودجه را به مجلس می داد که اکنون نزدیک به یک ماه از این تاریخ گذشته و هنوز مشخص نیست که دولت چه زمانی لایحه بودجه را برای تصویب به مجلس ارائه خواهد کرد.

انتخابات مجلس آینده قرار است دوازدهم اسفند برگزار شود و گفته می شود که مجلس از ۲۲ بهمن به بعد تعطیل خواهد بود.

آقای یوسف نژاد گفته که با توجه به انتخابات ملجس "لایحه بودجه به صورت دو دوازدهم یعنی تا پایان اردیبهشت سال ۹۱ تصویب خواهد شد تا در اوایل سال آینده مجلس با "تامل بیشتر" کل لایحه بودجه را تصویب کند.

سال گذشته، لایحه بودجه با چنان تاخیری به مجلس رسید که نمایندگان ناگزیر شدند برای دو ماه اول سال، بودجه موقت دو دوازدهم تصویب کنند تا فرصتی برای بررسی و تصویب لایحه داشته باشند