توافق خانواده های۴ آمریکایی کشته شده در فلوجه با شرکت امنیتی

خانواده چهار آمریکایی که در سال ۲۰۰۴ به شکلی خشونت بار در عراق کشته شدند، در یک دعوی حقوقی طولانی مدت با یک شرکت امنیتی که آنها را استخدام کرده بود، به توافق رسیده اند.

این خانواده ها از شرکت آمریکایی بلک واتر شکایت کرده بودند و رسیدگی به پرونده، سالها ادامه داشت.

این چهار آمریکایی در سال ۲۰۰۴ در فلوجه عراق هدف تیراندازی قرار گرفتند، کتک خوردند و سوزانده شدند.

تصویر اجساد سوخته دو نفر از آنها که از یک پل آویزان شده بود، آمریکا را تکان داد و جرقه یک تهاجم گسترده به فلوجه را شعله ور کرد.

شرکت امنیتی بلک واتر که اکنون به شرکت آکادمی تغییر نام داده، متهم شده بود که این چهار نفر را به یک منطقه خطرناک فرستاده و برای حفاظت از آنها، اقدام کافی نکرده بود.

توافق محرمانه میان بلک واتر و این خانواده ها، به تلاش آنها برای برگزاری یک دادگاه علنی پایان می دهد.