اعتراض فعالان حقوق بشر به سفر عمرالبشیر به لیبی

عمرالبشیر، رئیس جمهوری سودان که از سوی دادگاه بین المللی کیفری متهم به جنایت علیه بشریت شده است، برای دیداری دو روزه به لیبی سفر کرده است.

فعالان حقوق بشر نسبت به سفر آقای بشیر ابراز نگرانی کرده اند.

دیده بان حقوق بشر گفته است پس از آن که لیبی سالها تحت حکومت معمر قذافی ، رهبر پیشین این کشور قرار داشت ، حال دولت جدید لیبی با رهبر کشوری که متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت است، وارد گفتگو شده است.

این در حالی است که مقامات سودان گفته اند که در سال گذشته اسلحه در اختیار نیروهای مخالف گذاشته اند که توانستند در سال گذشته حکومت سرهنگ قذافی را سرنگون کنند.