سراسقف کلیسای روسیه خواستار توجه به اعتراضات مردم شد

سراسقف کلیسای ارتودکس روسیه از مقامات کرملین خواسته است که به اعتراضات گسترده ای که پس از انتخابات پارلمانی اخیر در آن کشور بروز کرده، توجه نشان دهند.

سراسقف کیریل، در پیامی تلویزیونی که به مناسبت روز کریسمس اردتودکس ها ایراد کرد، گفت نادیده گرفتن اعتراضات از سوی مقامات دولتی "نشانه بسیار بدی" است و بیانگر ناتوانی مقامات در تطبیق با شرایط جاری در کشور است.

او همچنین افزود که در مناقشات پس از انتخابات پارلمانی روسیه، او نمی تواند از کسی طرفداری کند.

مشخص نیست که آیا این اولین اظهارات اسقف درباره اعتراضات پارلمانی ماه گذشته در کشور است یا خیر، ولی تحلیل گران چنین واکنشی را غیرمنتظره توصیف کرده اند.