آمریکا به بحرین در مورد خشونت پلیس هشدار داد

وزارت خارجه آمریکا در اقدامی غیر معمول، به بحرین هشدار داد که سریعا به موضوع ضرب و جرح نبیل رجب، از فعالان حقوق بشر در این کشور، رسیدگی کند.

وزارت خارجه آمریکا از گزارش هایی مبنی بر کتک زدن شدید نبیل رجب توسط پلیس در منامه، اظهار نگرانی کرده و از دولت این کشور خواسته که به این موضوع رسیدگی کند.

دولت بحرین این گزارش ها را تکذیب کرده و می گوید که پلیس آقای رجب را در وضعیتی که به شدت مجروح شده بود یافته و او را به بیمارستان منتقل کرده است.

در روزهای اخیر، گزارش ها از سرکوب و برخورد دولت بحرین با مخالفانش افزایش یافته اما گزارشگران می گویند که آمریکا از آنجا که بحرین را متحد اصلی خود در برابر ایران در منطقه خلیج فارس می داند، از تحت فشار قرار دادن دولت بحرین در ارتباط با اعتراضات داخلی این کشور، سر باز می زند.