استیون هاوکینگ هفتاد ساله شد

استیون هاوکینگ، فیزیکدان و اخترشناس برجسته جهان، وارد هفتادمین سال زندگی خود شد. این در حالی است که پزشکان نیم قرن پیش و پس از تشخیص بیماری حرکتی او گفته بودند هاوکینگ فقط یک دهه زنده خواهد ماند.

آقای هاوکینگ که هم اکنون استاد دانشگاه کمبریج و یکی از سرشناس ترین دانشمندان جهان است، به علت بیماری که دارد و تمام عضلات بدنش بی حرکت است، تنها از طریق دستگاه های الکترونیکی قادر به تکلم و ارتباط است.

اکنون او جدا از شهرت علمی اش، خود به یک پدیده علم پزشکی تبدیل شده که توانسته نیم قرن پس از تشخیص بیماری اش زنده بماند.

نظریات او پیرامون "راز خلقت" و چگونگی پیدایش جهان هستی، او را به شهرت جهانی رسانده است.

نظریه مهبانگ (بیگ بنگ) آقای هاوکینگ، به عنوان منشاء کهکشان به طور گسترده در میان دانشمندان مورد قبول بوده است.

پرفسور هاوکینگ که در کتاب پرفروش خود "تاریخچه زمان" (سال ۱۹۸۸)، نقش خدا در خلقت کهکشان را پذیرفته بود اخیرا اعلام کرد که خلقت جهان بدون "وجود خدا" هم ممکن بوده است.