کشف پنج سر بریده توسط پلیس مکزیک

پلیس مکزیک می گوید که پنج سر بریده شده در منطقه شمالی تورئون یافته است.

به گفته مقام های پلیس مکزیک، در کنار سرهای بریده شده پیامی از سوی قاتلان قرار دارد که این قتل ها را بخشی از تسویه حساب میان دو گروه قاچاق مواد مخدر دانسته است.

به گفته تحلیلگران مکزیکی این اقدام می تواند بخشی از تلاش گروه تبهکاری و قاچاق مواد مخدر "زتاس" باشد که تلاش می کند تجارت مواد را در این منطقه به طور کامل از آن خود کند و با گروه "سینالوآ" که رهبری آن با حوآکین گازمن است رقابت می کند.

حوآکین گازمن یکی از سران اصلی قاچاق در مکزیک است، به طوری که پلیس این کشور او را در راس لیست سیاه خود قرار داده است.