جواهرات اهدایی پادشاه بحرین به عروس ملکه بریتانیا دردسرساز شد

یکی از اعضای خانواده سلطنتی بریتانیا به دلیل آن که در جریان دیدارش از بحرین جواهرات اهدایی پادشاه آن کشور را پذیرفته، مورد انتقاد قرار گرفته است.

بحرین در ماه های اخیر صحنه اعتراضات گسترده ای علیه حکومت این کشور بود. گفته شده در جریان درگیری ها در بحرین تاکنون بیش از ۴۰ نفر کشته شده اند.

در همین رابطه دنیس مک شین، یکی از معاونین وزارت امور خارجه بریتانیا در دولت پیشین گفته است که سوفی، کنتس وسکس، همسر ادوارد، جوانترین پسر ملکه بریتانیا، باید این جواهرات را به حراج بگذارد و عواید حاصل از آن را به قربانیان سرکوب های اخیر در بحرین اختصاص دهد.

در همین حال کاخ باکینگهام گفته است چنین هدایایی معمولا جزو مایملک دریافت کننده بشمار نمی روند بلکه در کلکسیون خانواده سلطنتی قرار می گیرد.