قیمت دلار در ایران دو باره افزایش یافت

گزارش شده که امروز یکشنبه هجدم دی ماه، نرخ ارز در بازار آزاد ایران مجددا افزایش پیدا کرده و هر دلار آمریکا در این بازار ۱۶۶۰ تومان معامله شده است.

این در حالی است که روز گذشته هر دلار به نرخ ۱۶۰۰ تومان در بازار معامله می شد.

مقایسه قیمت نشان می دهد که امروز هر دلار ۶۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرده است.

بنابر این گزارش، امروز هر یورو ۲۱۲۰ تومان و هر پوند ۲۶۴۰ تومان معامله شده است که در مقایسه با روز گذشته حاکی از افزایش دستکم ده تومان در یورو و پوند است.

قرار بود مجلس ایران امروز در جلسه ویژه "نجات اقتصاد ملی" با حضور مقامات دولتی، وضعیت بازار ارز را بررسی کند اما به دلیل عدم حضور وزرا و رئیس کل بانک مرکزی این جلسه لغو شد.