'در صورت وقوع زلزله مردم جنوب تهران در فاضلاب غرق می شوند'

محمد ضابطی طرقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشدار داد که در صورت وقوع زلزله در تهران "تعداد زیادی از اهالی مناطق جنوبی پایتخت غرق خواهند شد".

به نوشته سایت خبر آنلاین، نماینده مردم نطنز و قمصر گفت که آب حاصل از بارندگی های پایتخت، به تدریج در مناطقی مانند ورامین و شهرری جمع می شود و سفره های بزرگ آب زیرزمینی را در جنوب تهران ایجاد می کند.

آقای ضابطی طرقی با اشاره به سرازیر شدن آب هایی از سمت کرج، طالقان، جاجرود و شمال تهران به سمت جنوب پایتخت، تاکید کرد: "در گذشته قنات های بسیاری در تهران وجود داشت که متاسفانه هم اکنون اغلب این قنات ها بسته شده و دیگر فاقد کارایی هستند و این موضوع نیز موجب شده است تا آب [بیشتری] به سمت جنوب تهران حرکت کند."

در سال های اخیر، بسیاری از کارشناسان و مسئولان در مورد آماده نبودن پایتخت ایران برای مقابله با تبعات یک زلزله احتمالی هشدار داده اند.