اختلاف دولت و مجلس نيجريه بر سر حذف سوبسيد بنزین

اعضای پارلمان نيجريه در نشتی فوری از دولت اين کشور خواستند تا درباره حذف سوبسيد هشت ميليارد دلاری بنزین تجديد نظر کند.

از آغاز سال جاری میلادی حذف سوبسيد، باعث دو برابر شدن قيمت سوخت در اين کشور شده و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است.

اکثر مردم در اين کشور صد و شصت ميليون نفری، با کمتر از دو دلار در روز زندگی می‌کنند.

اتحاديه‌های تجاری خواستار اعتصاب و تظاهرات گسترده در روز دوشنبه شده‌اند.

روز شنبه گودلاک جاناتان، رئيس جمهوری نيجريه، با مردم ابراز همدردی کرد اما گفت حذف سوبسيد بنزین، از نظر اقتصادی اجتناب ناپذیر است.