تصویب طرح مصونیت قضایی رئیس‌جمهوری یمن و همکارانش

دولت یمن طرحی را تصویب کرده که بنا به آن، با کناره‌گیری علی عبدالله صالح از ریاست جمهوری، او و همکارانش در سی‌و سه سال گذشته مصونیت قضایی خواهند داشت.

آقای صالح ماه آینده از قدرت کناره‌گیری می‌کند. البته با این شرط که او و اعضای خانواده‌اش به خاطر کشتن معترضان دادگاهی نشوند.

اما بنا به گزارش‌ رسانه‌های دولتی یمن، در طرح جدید هر کس از نیروهای اداری، نظامی و امنیتی که در دستگاه علی‌ عبدالله صالح مشغول به کار بوده از مصونیت قضایی برخوردار می‌شود.

پیش از اجرایی شدن این طرح باید به تصویب مجلس یمن هم برسد.