تاریخ آغاز تبلیغات انتخاباتی مجلس ایران اعلام شد

مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، گفته است که تبلیغات انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز ۴ اسفندماه آغاز می شود و تا ۲۴ ساعت قبل از رای گیری در روز ۱۲ اسفند ادامه می یابد.

آقای نجار گفته است که هیات های اجرایی بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان نامزدی در انتخابات را برای بررسی و تصمیم گیری در مورد فهرست نهایی نامزدهای مجاز به شرکت در انتخابات روز ۲۰ دی به هیات های نظارت شورای نگهبان تسلیم می کند.

شورای نگهبان نیز پس از تعیین نامزدهای مجاز به شرکت در رقابت های انتخاباتی، اسامی آنها را اعلام خواهد کرد.