'رهبر انفجارهای کلمبیا دستگیر شد'

کلمبیا می‌گوید مردی را دستگیر کرده که رهبری انفجارهای، پاسگاه‌های پلیس را به عهده داشته است.

پلیس این فرد را در یک میکده (بار) در جنوب غربی کلمبیا دستگیر کرده است.

مقام‌های پلیس مشکوک هستند که این فرد عضو گروه شورشی چپ‌گرای فارک است.

او متهم است که رهبری یک حمله به ایستگاه پلیس در منطقه توریبو را به عهده داشته است.