کشف سیزده جسد در پمپ بنزینی در مکزیک

پلیس مکزیک در ایالت غربی میچیواکان، سیزده جسد را در یک پمپ بنزین پیدا کرده است. این تازه‌ترین مورد از خشونت‌های مکزیک است.

پلیس گفته که در کنار اجساد، پیام‌های تهدید‌آمیزی پیدا کرده است. این روش شناخته شده گروه‌های قاچاق مواد مخدر است.

از پنج سال پیش که رئیس جمهوری مکزیک قصد کرده با گروه‌های قاچاق مواد مخدر مبارزه کند، تخمین زده می‌شود که پنجاه هزار نفر در این کشور کشته شده‌اند.

به نظر می‌رسد که جسدهای پیدا شده به اعضای یک باند مواد مخدر تعلق دارد که با هم گروهی‌های خود درگیر شده بودند.