نگرانی در مورد 'احتمال اعدام سکینه محمدی آشتیانی'

یک سازمان مدافع حقوق بشر با ابراز نگرانی از احتمال اعدام سکینه محمدی آشتیانی، زن ایرانی که به سنگسار محکوم شده، از جهانیان خواسته است با ارسال پیام هایی برای رهبر، رئیس قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، خواستار جلوگیری از اعدام او شوند.

عفو بین الملل گفته است که خانم آشتیانی در زندانی در تبریز نگهداری می شود و گزارش خبرگزاری ایسنا را یادآور شده که به نقل از رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی نوشته بود که کارشناسان اسلامی مشغول بررسی امکان اعدام خانم آشتیانی با طناب دار به جای سنگسار او هستند.

سکینه محمدی آشتیانی در ارتباط با اتهام مشارکت در قتل شوهرش به ده سال حبس و پرداخت دیه محکوم شده بود اما بعدا به جرم داشتن روابط جنسی هنگامی که هنوز شوهرش زنده بود، حکم سنگسار هم برای او صادر شد اما حقوقدانان با اشاره به نحوه تشکیل پرونده و محاکمه خانم آشتیانی، صدور این حکم را نادرست دانسته اند.