بشار اسد: قدرتهای خارجی در پی بی ثباتی سوریه هستند

بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در سخنانی که مستقیما از تلویزیون این کشور پخش شد، قدرت های بین المللی و منطقه ای را به تلاش برای بی ثبات کردن این کشور متهم کرده اما افزوده است که این تلاش ها به نتیجه نخواهد رسید.

سخنرانی آقای اسد در دانشگاه دمشق در حالی ایراد شده است که با وجود اعزام ناظران اتحادیه عرب به سوریه، تظاهرات اعتراضی و برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی با معترضان همچنان ادامه داشته است.

رئیس جمهوری سوریه تظاهرات ده ماهه این کشور را "تاسف آور" دانسته و آن را "آزمونی دشوار" برای سوریه خوانده است.