ایران: غنی سازی در فردو تحت نظارت آژانس انرژی اتمی است

علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، به خبرگزاری فارس گفته است که عملیات غنی سازی در سایت های فردو و نطنز با نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت می گیرد و افزوده است: "این درجه از شفافیت در هیچ کشور عضو آژانس مشاهده نمی شود."

اظهارات آقای سلطانیه پس از آن انتشار می یابد که روز گذشته، به نقل از آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش شد که ایران غنی سازی اورانیوم در سایت فردو را آغاز کرده است.

شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه هایی از ایران خواسته اند تا زمانی که جامعه بین المللی نسبت به صلح آمیز بودن فعالیت های اتمی این کشور اطمینان لازم را نیافته است، غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق در آورد.