مقام سوری ارتباط ایرانیان ربوده شده با سپاه پاسداران را رد کرد

خبرگزاری فارس به نقل از رئیس شورای ملی رسانه های سوریه انتساب هفت ایرانی ربوده شده در سوریه به سپاه پاسداران را "مسخره" خوانده و گفته است که"کسی که سوریه و قدرت ارتش و نیروهای امنیتی آن را بشناسد، می داند که این کشور به نیروهای ایرانی یا کشور دیگری احتیاج ندارد."

اواخر ماه دسامبر، گزارش شد که هفت مهندس ایرانی که در ساخت یک نیروگاه برق در سوریه فعالیت داشتند به دست افراد ناشناس ربوده شده اند اما مقامات جمهوری اسلامی در چند مورد اطمینان داده اند که این افراد زنده و سالم هستند.

برخی از مخالفان حکومت سوریه گفته اند که دولت ایران با اعزام کارشناسانی از سپاه پاسداران ایران در عملیات سرکوب معترضان به نیروهای نظامی و امنیتی سوریه کمک می کند اما مقامات ایرانی این اتهام را رد کرده اند.