مخالفت رهبران مسلمان با سفر سلمان رشدی به هند

رهبران مسلمانان هند از دولت شان خواسته اند تا مانع از سفر سلمان رشدی، نویسنده جنجالی به این کشور سفر شوند.

رهبران روحانی در جریان یک گردهمایی گفته اند که آقای رشدی با انتشار کتاب آیات شیطانی در سال ۱۹۸۹ احساسات مذهبی مسلمانان را خدشه دار کرده است.

انتشار کتاب آیات شیطانی باعث جنجال های بسیاری در میان مسلمانان شد و برخی آن را کفر آمیز خواندند.

در ایران هم آیت الله خمینی با صدور یک فتوا سلمان رشدی را مرتد نامید.

آقای رشدی گفته است که او برای دیدار از هند، زادگاهش، نیاز به اجازه ندارد.