برزیل به مهاجران غیرقانونی هائیتی اجازه اقامت می‌دهد

برزیل به هزاران مهاجر غیرقانوی که از هائیتی به این کشور رفته‌اند اجازه اقامت در برزیل را خواهد داد.

در ماه‌های اخیر، حدود چهار هزار نفر از مردم هائیتی به امید پیدا کردن کار راهی برزیل شده‌اند. هائیتی فقیرترین کشور آمریکایی است.

بسیاری از این مهاجران از میان جنگل‌های بولیوی و پرو گذشتند تا خودشان را به برزیل برسانند.

وزیر دادگستری برزیل با بیان این مطلب که به مهاجرانی که به این کشور آمده‌اند اجازه اقامت می‌دهند، گفت که کشورش از این پسر تدابیر امنیتی بیشتری برای حفاظت از مرزهای کشورش در نظر خواهد گرفت تا مهاجران غیرقانونی به این راحتی وارد برزیل نشوند.